МАПА


МİЖНАРОДНА АКАДЕМİЯ ПСИХОСİНЕРГЕТИКИ ТА АЛЬФОЛОГİЇ®

Новини МАПА

Конференції

International Academy of Psychosynergetics and Alphalogy®

Конференції та круглі столи

V Міжнародна наукова конференція
Людина як цілісність: традиції та інновації
20 жовтня 2022 р.

Матеріали


ІV Круглий стіл
Створювальне знання: теоретико-методологічні та практичні аспекти (11 червня 2021)

Програма

Матеріали


ІV Міжнародна наукова конференція
Людина як цілісність: соціально-гуманітарний та природничо-науковий полілог
20 травня 2021 р. (у дистанційній формі)

Програма


Створювальна сила знання
3-ий круглий стіл у рамках науково-освітнього міждисциплінарного проекту «Створювальне знання: гуманізм, інновація, самоосвіта» (12 червня 2020, м. Одеса).

Програма Матеріали


Створювальне знання: теоретико-методологічні та практичні аспекти
2-ий круглий стіл у рамках науково-освітнього міждисциплінарного проекту «Створювальне знання: гуманізм, інновація, самоосвіта» (14 червня 2019, м. Одеса).

Програма

Матеріали


II Міжнародна наукова конференція
“Людина як цілісність: філософський, психологічний, медичний та юридичний полілог” (відбулася 15 травня 2019 року в Одесі).

Програма


Друга науково-практична інтернет-конференція (з міжнародною участю)
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ (6-13 жовтня 2018 р. – Одеса)

Програма

Матеріали


Міжнародна наукова інтернет–конференція
«ЛЮДИНА ЯК ЦІЛІСНІСТЬ: ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ, СОМАТИЧНІ ТА СУСПІЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ’Я» (21 червня 2018 р.)

Програма

Матеріали

Стендові доклади

Сторінка конференції на веб-сайті ОНМедУ


Публікації Н.В. Кривцової